������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
เยี่ยม
 
14.12%
ดีมาก
 
1.18%
พอใช้
 
0.00%
ปรับปรุง
 
84.71%


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ