ประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
เยี่ยม
 
13.79%
ดีมาก
 
1.15%
พอใช้
 
0.00%
ปรับปรุง
 
179.31%


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ