ประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
เยี่ยม
 
15.00%
ดีมาก
 
0.00%
พอใช้
 
0.00%
ปรับปรุง
 
85.00%


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook