ผู้บริหารวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
บุคลากรวิทยาลัย
 • อาจารย์ชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์

  อาจารย์ชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • อาจารย์.ปราศรัย กิติศรีวรพันธุ์

  อาจารย์.ปราศรัย กิติศรีวรพันธุ์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
 • อาจารย์จุลดิษฐ สมบัติมาก

  อาจารย์จุลดิษฐ สมบัติมาก
  รองผู้อำนวยการ วิชาการ
 • อาจารย์ภชเมธ แจ่มใส

  อาจารย์ภชเมธ แจ่มใส
  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • อาจารย์จริยา สารเสริฐ

  อาจารย์จริยา สารเสริฐ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์สุริยา ประสงค์ศิลป์

  อาจารย์สุริยา ประสงค์ศิลป์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์ศิริพร เชิมชัยภูมิ

  อาจารย์ศิริพร เชิมชัยภูมิ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์มนทกานต์ วูดเล่ย์จูเนียร์

  อาจารย์มนทกานต์ วูดเล่ย์จูเนียร์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์อรทัย เชิมชัยภูมิ

  อาจารย์อรทัย เชิมชัยภูมิ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์สุพัตรา อ่อนลออ

  อาจารย์สุพัตรา อ่อนลออ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์เกษม จันทพรม

  อาจารย์เกษม จันทพรม
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์อรรถสิทธิ์ แสงกล้า

  อาจารย์อรรถสิทธิ์ แสงกล้า
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์วิเชษฐ์ จำเนียร

  อาจารย์วิเชษฐ์ จำเนียร
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์กาญจนา ขวัญพูล

  อาจารย์กาญจนา ขวัญพูล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์สุธาทิพย์ ภูคำกอง

  อาจารย์สุธาทิพย์ ภูคำกอง
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์ณัฏฐกวี เตโช

  อาจารย์ณัฏฐกวี เตโช
  ฝ่ายทรัพนากรบุคคล
 • อาจารย์ทรงกลด แสนประเสริฐ

  อาจารย์ทรงกลด แสนประเสริฐ
  ฝ่ายทรัพนากรบุคคล
 • อาจารย์ไพบูลย์ ประเสริฐ

  อาจารย์ไพบูลย์ ประเสริฐ
  ฝ่ายทรัพนากรบุคคล
 • อาจารย์กลมรัตน์ ไชยศรี

  อาจารย์กลมรัตน์ ไชยศรี
  ฝ่ายทรัพนากรบุคคล
 • อาจารย์อโณทัย วงศรีวอ

  อาจารย์อโณทัย วงศรีวอ
  ฝ่ายทรัพนากรบุคคล
 • อาจารย์จินดา แสวงการ

  อาจารย์จินดา แสวงการ
  ฝ่ายทรัพนากรบุคคล
 • อาจารย์ไพลิน ห้อยสังวาลย์

  อาจารย์ไพลิน ห้อยสังวาลย์
  ฝ่ายทรัพนากรบุคคล
 • อาจารย์คำนึง ม่วงเจริญ

  อาจารย์คำนึง ม่วงเจริญ
  ฝ่ายวิชาการ
 • อาจารย์ธวัช ราชแก้ว

  อาจารย์ธวัช ราชแก้ว
  ฝ่ายทะเบียน
 • อาจารย์วันชัย วรรณรั์

  อาจารย์วันชัย วรรณรั์
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
 • อาจารย์ประดิษฐ์ วรดี

  อาจารย์ประดิษฐ์ วรดี
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
 • อาจารย์อัธยา จินารักษ์

  อาจารย์อัธยา จินารักษ์
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
 • อาจารย์น้ำอ้อย ภูมีเงิน

  อาจารย์น้ำอ้อย ภูมีเงิน
  ฝ่ายวางแผนนโยบายและความร่วมมือ
 • อาจารย์ร่วมมิตร ภูคำกอง

  อาจารย์ร่วมมิตร ภูคำกอง
  ฝ่ายวางแผนนโยบายและความร่วมมือ
 • อาจารย์สงกรานต์ ตามยุทธ

  อาจารย์สงกรานต์ ตามยุทธ
  ฝ่ายวางแผนนโยบายและความร่วมมือ
 • อาจารย์ชุลีกร นามโยธา

  อาจารย์ชุลีกร นามโยธา
  ฝ่ายวางแผนนโยบายและความร่วมมือ
 • อาจารย์กุลนิษฐ พุ่มบัว

  อาจารย์กุลนิษฐ พุ่มบัว
  ฝ่ายวางแผนนโยบายและความร่วมมือ
 • อาจารย์สมนึก แสงสว่าง

  อาจารย์สมนึก แสงสว่าง
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 • อาจารย์พัลลภ ศิระจันทรศักดา

  อาจารย์พัลลภ ศิระจันทรศักดา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ดร.อรอนงค์ แสวงการ

  ดร.อรอนงค์ แสวงการ
  ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ดร.จรรยา แสวงการ

  ดร.จรรยา แสวงการ
  ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ดร.อรอนงค์ แสวงการ

  ดร.อรอนงค์ แสวงการ
  ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ดร.จรรยา แสวงการ

  ดร.จรรยา แสวงการ
  ผู้บริหารสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ระบบงานวิทยาลัยฯ

 

สถิติผู้เข้าชม
  
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 8
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 10
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 131
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1364
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1364
 • เริ่มนับ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • IP:18.204.55.168
พรบ.คอมพิวเตอร์
ประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลระบบสารสนเทศของวิทยาลัย


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook