รายชื่อศิษย์เก่า
รูปภาพ
รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล :บุญมี โพธิ์สาสิน
ปีที่จบ : 2538
รุ่นที่จบ : ช่างยนต์1
อีเมล์ : 0969901813nong@gmail.com

วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 ดูแล้ว : 23
ชื่อ-นามสกุล :ตะวัน ชัชวาลย์
ปีที่จบ : 2563
รุ่นที่จบ : 20
อีเมล์ : ilovebiv@hotmail.com

วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 ดูแล้ว : 28


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook