ภาพกิจกรรม เรื่อง:วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ - วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น - โรงเรียนจันทนภาศึกษา นำโดย ดร.อัษฎางค์ แสวงการ วันที่ 9-12 ตุลาคม 2564 นำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ - วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น - โรงเรียนจันทนภาศึกษา นำโดย ดร.อัษฎางค์ แสวงการ วันที่ 9-12 ตุลาคม 2564 นำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่ : 13 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ - วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น - โรงเรียนจันทนภาศึกษา นำโดย ดร.อัษฎางค์ แสวงการ วันที่ 9-12 ตุลาคม 2564 นำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น บ้านหนองบัวดีหมี-ท่าพระเนาว์-บ้านกุดกว้าง-บ้านเหล่านกชุม -อ.บ้านไผ่บ้านชีกกค้อ และมอบทุนจัดซื้ออาหารให้กับจิตอาสาชุดปฏิบัติการผันน้ำออกจากหมู่บ้านผือและชุมชนใกล้เคียง ขอขอบพระคุณชาวจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กละน้อยสมทบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ ..ชาวขอนแก่นไม่เคยแล้งน้ำใจ

อ่านแล้ว : คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ