ภาพกิจกรรม เรื่อง:พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 100 วัน ให้ ท่านคุณพ่อ พ.ต.ดร.อุดร แสวงการ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 100 วัน ให้ ท่านคุณพ่อ พ.ต.ดร.อุดร แสวงการ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่ : 21 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.จรรยา แสวงการ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรฯ ดร.จันทนภา แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทนภาศึกษา และคณาจารย์ จาก 4 สถาบัน ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 100 วัน ให้ ท่านคุณพ่อ พ.ต.ดร.อุดร แสวงการ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

อ่านแล้ว : 305 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ