ภาพกิจกรรม เรื่อง:วันพุธ 4มีนาคม 2563 ดร อัษฎางค์ แสวงการ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี​บำเพ็ญกุศล พระธรรม​วิสุทธาจารย์
วันพุธ 4มีนาคม 2563 ดร อัษฎางค์ แสวงการ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี​บำเพ็ญกุศล พระธรรม​วิสุทธาจารย์
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่ : 5 มีนาคม 2563

เมื่อวันพุธ 4มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
ดร อัษฎางค์ แสวงการ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระธรรมวิสุทธาจารย์, โร.(คูณ ขนติมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๙ ณ.ชั้น๑ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน
วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านแล้ว : 227 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ