ภาพกิจกรรม เรื่อง:คณะครูและนักศึกษา ทัศนศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
คณะครูและนักศึกษา ทัศนศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่ : 3 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ท่าน ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักศึกษา ทัศนศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

อ่านแล้ว : 230 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ