ภาพกิจกรรม เรื่อง:24/02/63 เวลา 10.00 น. ท่าน ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
24/02/63 เวลา 10.00 น. ท่าน ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563

24/02/63 เวลา 10.00 น. ท่าน ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย สร้างระบบเครือข่ายช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชน...มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ก้าวสู่ AEC.

อ่านแล้ว : 266 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ