ภาพกิจกรรม เรื่อง:งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563

22/02/63 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา K-BAC  ท่าน ดร.อัษฎางค์ แสวงการ  กล่าวให้โอวาท กล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านแล้ว : 202 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook