ภาพกิจกรรม เรื่อง:งานนวัตกรรมด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
งานนวัตกรรมด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.จรรยา 
แสวงการ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ และประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยกรบุคคล และที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น ดร.จันทนภา แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทนภาศึกษา นางสาวอรนภางค์ แสวงการ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น คณาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมงานนวัตกรรมทางด้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 โดยเป็นแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น โดยมีการประกวดร้องเพลง การแสดงบนเวที โอกาสนี้ ทางโรงเรียนจันทนภาศึกษา ได้นำการแสดงของนัองนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาร่วมแสดงบนเวที อีกด้วย

อ่านแล้ว : 136 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook