ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมอบถุงยังชีพต้านภัยโรคโควิด 19 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : Admin วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ดร. อัษฎางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร ดร.จันทนภา แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทนภาศึกษา นางสาวอรนภางค์ แสวงการ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น นางสาวอาภากร แสวงการ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น คณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพต้านภัยโรคโควิด 19 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ จำนวน 250 ชุด ซึ่งทาง ดร.อัษฎางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดทำถุงยังชีพจำนวน 250 ชุด แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดผลกระทบ ลดภาระให้แก่ประชาชน และในการแจกจ่ายถุงยังชีพครั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากจังหวัดขอนแก่นได้ส่งเจ้าหน้าที่จิตอาสา904 ศบฉ.โควิด-19 จ.ขอนแก่น (ศูนย์บริหารเฉพาะกิจ โควิด-19 จังหวัดขอนแก่น) และ กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยโนโลยีขอนแก่่นบริหารธุรกิจในการจัดระเบียน และดูความเรียบร้อย ในการรับถุงยังชีพ ครั้งนี้ จนเสร็จสิ้นกิจกรรม

อ่านแล้ว : 7 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook