ข่าวประชาสัมพันธ์
สาส์นจาก ดร.อัษฎางค์ แสวงการ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : Admin วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

สาส์น ดร.อัษฎางค์  แสวงการ

ผู้รับรับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยในเครือข่าย 4 สถาบัน

********************************************************

                  วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันในเครือเดียวกันบริหารงานโดย ดร.อัษฎางค์  แสวงการ   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันที่จัดการศึกษามามากว่า 40 ปี จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติมาแล้วหลายรุ่นเป็นความภาคภูมิใจของชาว ฟ้า-เหลือง ที่ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้วิทยาลัยเติบโตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

              ผู้บริหารของวิทยาลัยจึงได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งลูกหลาน มาเข้าเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งเป็นจำนวนมากในทุกๆปี ในยามที่ประเทศชาติได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ทำให้รายได้ และค่าครองชีพของผู้ปกครองได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่การที่ต้องให้บุตรหลานต้องเรียนหนังสือก็เป็นเรื่องที่สำคัญจะขาดไม่ได้ และเพื่ออนาคตของบุตรหลานของท่านในวันข้างหน้า 

             เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ และความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ทางผู้บริหารวิทยาลัยจึงปรับแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการและโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นและให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับ ผู้สนใจเข้าเรียนกับทางวิทยาลัยในเครือ 4 สถาบันดังนี้

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
 1. สมัครมอบตัวเข้าเรียนฟรี และได้รับเงินทุนการศึกษาในวันปฐมนิเทศจะได้รับค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากทางวิลัยฯในช่วงโควิด
 2. ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเป็นเวลา 3 ปี
 3. ชุดเครื่องแบบฟรี และเสื้อวิทยาลัยฟรี
 4. อุปกรณ์การเรียน สมุดหนังสือฟรี
 5. กู้ยืม กยศ. ได้ 100 %
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า
 1. สมัครมอบตัว เพียงแค่ 1,500 บาท
 2. สมัครมอบตัววันนี้ได้รับทุนการศึกษาทันที่ 5,000 บาท (ลดค่าเทอมๆแรก)
 3. กู้ยืม กยศ. ได้ 100 %
 • ทุกสาขาวิชา ทุกระดับ ใช้แผนการเรียนแบบทวิภาคี
 • ทุกสาขาวิชา ทุกระดับ สามารถเลือกเรียนแบบภาคปกติ เรียนภาคสมทบ (เสาร์ หรืออาทิตย์) และเรียนทาง ออนไลน์ (online)
 • มีหอพักภายในวิทยาลัย และรถรับส่ง
 • มีงานทำระหว่างเรียน รายได้เดือนละ 12,000 บาท และฝึกงานร่วมกับบริษัทแคนนอน บริษัทกลุ่ม Cp all บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด โรงแรมเมเจอร์แกรนด์(ชุมแพ)  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โรงแรมวีวิช  บริษัท เอส ที ยู คอนโทรลโปรดักส์ จำกัด(จ.ชลบุรี)
 • วันปฐมนิเทศครั้งที่กำหนดไว้ดังนี้
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ วันที่  3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น วันที่  4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ วันที่  5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ วันที่  6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

                 หมายเหตุ :-  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาจะได้รับ

 1. รับค่าน้ำมันเดินทาง และทุนการศึกษาพร้อมรับประทานอาหารกับคณะอาจารย์
 2. รับชุดเครื่องแบบ เสื้อวิทยาลัย
 3. บัตรนักศึกษา และทำประกันชีวิต
 4. กรอกเอกสารกู้ยืม กยศ. (กรณีนี้ให้เตรียมเอกสารมาให้พร้อม)

                    กระผม ดร.อัษฎางค์  แสงการในนามผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยในเครือ 4 สถาบันจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งสาส์น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสทางการศึกษาที่ทางวิทยาลัยได้มอบให้นี้จะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของท่านผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง และบุตร หลานของท่านได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาในตามวัยของพวกเขาและจะได้มีอนาคตที่ดีต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองให้ทางวิทยาลัยดูแลบุตร หลานของท่านให้จบการศึกษาและมีอนาคตที่ดีต่อไป

                 ด้วยความปรารถนาดีจาก ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์วิทยาลัยในเครือ 4 สถาบัน

 

                                                                                                                                 ขอขอบพระคุณครับ

                                                                                                                             (ดร. อัษฎางค์  แสวงการ)

อ่านแล้ว : 248 คน |


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ