สัญลักษณ์วิทยาลัย

 

สัญลักษณ์วิทยาลัย

                                  เป็นลายโบร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ภานในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยระห่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอนเส้น ด้านบนได้เขียนชื่อของวิทยาลัยคือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริธุรกิจ ส่วนด้านล่างได้เขียนชื่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

องค์พระธนบดี มีความหมายว่า เทพแห่งความร่ำรวย บูชาแล้วจะมีทรัพย์ศฤงคาร ร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐี เป็นเทพปกปักรักษาคุ้มครองทุกประเภทวิชา ทุกสาขาอาชีพ ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรื่องสืบไป

เรือสำเภา มีความหมายว่า การค้าขายใหญ่โต ค้าขายต่างแดน และนำพาผู้คนให้พ้นจากฝั่งมืดมิดไปสู่ฝั่งแห่งความสว่างไสว รุ่งโรจน์รุ่นเรือง วัฒนาถาวร ไม่สิ้นสุด

สายฟ้าแลบ มีความหมายว่า การทำอะไรด้วยความรวดเร็ว ฉับพลัน มีพลานุภาพยิ่ง

สีเหลือง หมายถึง ธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม

สีฟ้า     หมายถึง ความสูงส่ง

อักษรย่อของวิทยาลัยคือ ว.ขบ.วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook