ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

(โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ)

เดิมชื่อว่า "โรงเรียนธุรกิจพณิชย์ศิลป์" ขออนุญาตจัดตั้งโดย พันตรี ดร.อุดร  แสวงการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2520 

เปลี่ยนชื่อจาก  "โรงเรียนธุรกิจพณิชย์ศิลป์" เป็น "โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ" เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2522

เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ" เป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจอาชีวะ" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554

เปลี่ยนชื่อจาก  "วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจอาชีวะ" เป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

ได้รับอนุญาตให้รวมกิจการ คือให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ รวมกิจการโรงเรียนเข้าด้วยกัน โดยให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ รับ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจการด้วย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ"

เปลี่ยนชื่อจาก  "วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ" เป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ" เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยมี พ.ต.ดร. อุดร  แสวงการ

เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร.จรรยา  แสวงการ เป็น ผู้จัดการ ดร.อัษฎางค์  แสวงการ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook